גילה
כל הנחלים הולכים אל הים : זכרונות חזור
מס. קטלוגי 1072
מחבר ויזל, אלי
תיאור
שנה 2000
סידרה
עמודים 396 ע', [16] ע' לוחות :
סוג ספר
סימן מדף ויז
:מארק 1072
הוצאה משכל
מחברים נוספים ויזל, אלי    ויזל, אלי   
מילות מפתח אוטוביוגרפיה    סופרים   
מספרי מיון: 92ו
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 1

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
19 - - מבוגרים-ביוגרפיה 30 גילה זמין מותר להשאלה