בית העם
אליפים : רומן לבני הנעורים חזור
מס. קטלוגי 3182
מחבר שטריט- וורצל, אסתר
תיאור
שנה [2011]
סידרה
עמודים 401 ע'
סוג ספר
סימן מדף שטר
:מארק 3182
הוצאה עמיחי
מחברים נוספים שטרייט-וורצל, אסתר   
מילות מפתח
מספרי מיון: נ
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 36

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
39 - - נוער ירוק 30 ארמון הנציב מושאל מותר להשאלה
40 - - נוער ירוק 30 ארמון הנציב מושאל מותר להשאלה
41 - - נוער ירוק 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
42 - - נוער ירוק 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
11 - - ילדים-ירוק 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
6 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
22 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
26 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
70 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
63 - - ירוק 30 גילה מושאל מותר להשאלה
64 - - ירוק 30 גילה זמין מותר להשאלה
65 - - ירוק 30 גילה זמין מותר להשאלה
55 - - כיתות ז-ט 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
56 - - כיתות ז-ט 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
57 - - - 30 קטמון זמין מותר להשאלה
58 - - - 30 קטמון זמין מותר להשאלה
59 - - - 30 קטמון זמין מותר להשאלה
60 - - - 30 קטמון זמין מותר להשאלה
61 - - - 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
62 - - כיתות ז-ט 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
43 - - נוער - ירוק 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
44 - - נוער - ירוק 30 קריית היובל זמין מותר להשאלה
45 - - נוער - ירוק 30 קריית היובל זמין מותר להשאלה
46 - - נוער - ירוק 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
12 - - ילדים-ירוק 30 קרית מנחם מושאל מותר להשאלה
67 - - ירוק-ילדים 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
68 - - ירוק-ילדים 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
69 - - ירוק-ילדים 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
47 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
49 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
51 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
52 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
53 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
33 - - נוער(כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
35 - - נוער(כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
37 - - נוער(כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה