בית העם
אהבה שמיים וריח הדרים חזור
מס. קטלוגי 4071
מחבר קדר, מירה
תיאור
שנה 2011
סידרה פרוזה עברית
עמודים 222 ע'
סוג ספר
סימן מדף קדר
:מארק 4071
הוצאה משכל
מחברים נוספים קדר, מירה   
מילות מפתח
מספרי מיון: ס
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 12

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
24 - - מבוגרים 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
16 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
17 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
20 - - מבוגרים 30 בקעה זמין מותר להשאלה
27 - - מבוגרים 30 גילה זמין מותר להשאלה
28 - - מבוגרים 30 גילה זמין מותר להשאלה
26 - - ספרות יפה 30 קטמון זמין מותר להשאלה
25 - - מבוגרים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
29 - - - 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
30 - - מבוגרים 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
22 - - מבוגר 30 רסקו זמין מותר להשאלה
23 - - מבוגר 30 רסקו זמין מותר להשאלה