בית העם
הארי פוטר וחדר הסודות חזור
מס. קטלוגי 4322
מחבר רולינג, ג'י קי
תיאור
שנה 2000
סידרה הארי פוטר
עמודים 351
סוג ספר
סימן מדף רול
:מארק 4322
הוצאה משכל
מחברים נוספים רולינג, ג'י קי   
מילות מפתח
מספרי מיון: נ
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 97

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
34 - - מדע בדיוני - נוער 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
226 - - מדע בדיוני - נוער 30 ארמון הנציב מושאל מותר להשאלה
227 - - מדע בדיוני - נוער 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
2 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
5 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
6 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
7 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
10 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
11 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
12 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
13 - - ילדים-מדע בדיוני 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
15 - - ילדים-מדע בדיוני 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
16 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
43 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
119 - - ילדים-מדע בדיוני 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
205 - - ילדים-מדע בדיוני 30 בית העם זמין מותר להשאלה
206 - - ילדים-מדע בדיוני 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
216 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
3 - - - 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
127 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
136 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
137 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
145 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
146 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
147 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
186 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
198 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
209 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
231 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
232 - - ילדים - ירוק 30 בקעה זמין מותר להשאלה
281 - - ילדים - ירוק 30 בקעה מושאל מותר להשאלה
25 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
26 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
264 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
265 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
266 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
267 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
268 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
269 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
270 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
271 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
272 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
273 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
274 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
21 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
35 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
250 - - - 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
252 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון זמין מותר להשאלה
253 - - פנטזיה ילדים 30 קטמון זמין מותר להשאלה
254 - - פנטזיה ילדים 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
255 - - פנטזיה ילדים 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
256 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
257 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון זמין מותר להשאלה
258 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
259 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
260 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
261 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
262 - - פנטזיה - נוער 30 קטמון מושאל מותר להשאלה
24 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
233 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
234 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
235 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
236 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
237 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
239 - - פנטזיה - ילדים 30 קריית היובל מושאל מותר להשאלה
111 - - מדע בדיוני 30 קרית מנחם זמין מותר להשאלה
114 - - מדע בדיוני 30 קרית מנחם מושאל מותר להשאלה
115 - - מדע בדיוני 30 קרית מנחם זמין מותר להשאלה
166 - - מדע בדיוני 30 קרית מנחם מושאל מותר להשאלה
185 - - מדע בדיוני 30 קרית מנחם מושאל מותר להשאלה
275 - - - 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
276 - - מדע בדיוני 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
277 - - מדע בדיוני 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
278 - - מדע בדיוני 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
22 - - ילדים - ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
240 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול מושאל מותר להשאלה
241 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
242 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
243 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול מושאל מותר להשאלה
244 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
245 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
246 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול מושאל מותר להשאלה
247 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול מושאל מותר להשאלה
248 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול מושאל מותר להשאלה
249 - - ילדים-ירוק 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
19 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה
20 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה
187 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה
188 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
189 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
190 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
191 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
192 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה
193 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה
194 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו זמין מותר להשאלה
195 - - מדע בדיוני (כחול,ירוק) 30 רסקו מושאל מותר להשאלה
211 - - פנטזיה 30 רסקו מושאל מותר להשאלה