בית העם
איש ליד מכונה : סיפור חיים, רעיונות ומעשים חזור
מס. קטלוגי 472
מחבר ורטהימר, סטף
תיאור
שנה 2011
סידרה
עמודים 383 ע', [48] ע' לוחות
סוג ספר
סימן מדף ורט
:מארק 472
הוצאה משכל
מחברים נוספים ורטהימר, סטף   
מילות מפתח ישראל    אוטוביוגרפיה    יזמות ויזמים    יוזמה    פוליטיקה וכלכלה    מפעלי תעשייה    ורטהימר, סטף    פארק תעשייתי   
מספרי מיון: 92ו
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 3

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
1 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
13 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
22 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה