בית העם
איש-עם-ענן חזור
מס. קטלוגי 5360
מחבר מולאור, תות
תיאור
שנה 2011
סידרה
עמודים 24 ע'
סוג ספר
סימן מדף מול
:מארק 5360
הוצאה גוונים
מחברים נוספים מולאור, תות   
מילות מפתח
מספרי מיון: נ
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 1

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
5 - - ילדים-אדום 30 בית העם זמין מותר להשאלה