בית העם
רצוא ושוב חזור
מס. קטלוגי 54524
מחבר קדר, מירה
תיאור
שנה 1999
סידרה
עמודים 164
סוג ספר
סימן מדף קדר
:מארק 54524
הוצאה כתר
מחברים נוספים קדר, מירה   
מילות מפתח
מספרי מיון: ס
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 6

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
6 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
9 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
12 - - מבוגרים 30 גילה זמין מותר להשאלה
11 - - ספרות יפה 30 קטמון זמין מותר להשאלה
13 - - מבוגרים 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
10 - - - 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה