גילה
הארי פוטר והאסיר מאזקבאן חזור
מס. קטלוגי 565
מחבר רולינג, ג'י קי
תיאור
שנה 2000
סידרה הארי פוטר
עמודים 441 441
סוג ספר
סימן מדף רול
:מארק 565
הוצאה משכל
מחברים נוספים רולינג, ג'י קי   
מילות מפתח
מספרי מיון: נ
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 13

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
34 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
274 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
275 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
276 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
277 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
278 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
279 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
280 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
281 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
282 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
284 - - יר-בדיוני 30 גילה זמין מותר להשאלה
285 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה
286 - - יר-בדיוני 30 גילה מושאל מותר להשאלה