בית העם
עיטים ונבלות חזור
מס. קטלוגי 82851
מחבר קניוק, יורם
תיאור
שנה 2006
סידרה פרוזה עברית
עמודים 206 ע' :
סוג ספר
סימן מדף קני
:מארק 82851
הוצאה משכל
מחברים נוספים קניוק, יורם   
מילות מפתח
מספרי מיון: (9)981.1 ס
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 7

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
6 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
11 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם זמין מותר להשאלה
24 - - מבוגרים 30 גילה זמין מותר להשאלה
21 - - מבוגרים 30 קריית היובל זמין מותר להשאלה
22 - - - 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
23 - - - 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
20 - - מבוגר 30 רסקו זמין מותר להשאלה