בית העם
ערבי טוב, חזור
מס. קטלוגי 84458
מחבר קניוק, יורם
תיאור
שנה 2010
סידרה פרוזה עברית
עמודים 223 ע'
סוג ספר
סימן מדף קני
:מארק 84458
הוצאה משכל
מחברים נוספים קניוק, יורם   
מילות מפתח
מספרי מיון: ס
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 7

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
10 - - מבוגרים 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
1 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
9 - - מבוגרים 30 בקעה זמין מותר להשאלה
14 - - מבוגרים 30 גילה זמין מותר להשאלה
12 - - ספרות יפה 30 קטמון זמין מותר להשאלה
13 - - ספרות יפה 30 קטמון זמין מותר להשאלה
11 - - מבוגרים 30 קריית היובל זמין מותר להשאלה