בית העם
אחד מאלף חזור
מס. קטלוגי 94489
מחבר קדר, מירה
תיאור
שנה 2008
סידרה פרוזה עברית
עמודים 172 ע' :
סוג ספר
סימן מדף קדר
:מארק 94489
הוצאה משכל
מחברים נוספים קדר, מירה   
מילות מפתח
מספרי מיון: ס
מתוך
מכיל
קישורים

סך הכל עותקים 7

מס' עותק מס. כרך כרך מיקום ימים להשאלה סניף סטטוס סטטוס השאלה
8 - - מבוגרים 30 ארמון הנציב זמין מותר להשאלה
4 - - השאלה מבוגרים 30 בית העם מושאל מותר להשאלה
9 - - מבוגרים 30 קריית היובל זמין מותר להשאלה
6 - - מבוגרים 30 קרית מנחם זמין מותר להשאלה
11 - - - 28 רובע יהודי זמין מותר להשאלה
10 - - - 30 רמת אשכול זמין מותר להשאלה
7 - - מבוגר 15 רסקו מושאל מותר להשאלה