בית העם
פריטים שנמצאו: 30     מחבר: שטרייט-וורצל, אסתר
לפרטיםשם הספרמחברשנהסימן מדףהזמן
3182 אליפים : רומן לבני הנעורים שטריט- וורצל, אסתר [2011] נ שטר
58759 מאורי עד אדי : קורות ספרי שטריט- וורצל, אסתר [2001] 892.43 שטר
63563 אורי : רומן לבני הנעורים שטריט- וורצל, אסתר [2002] נ שטר
66651 חברות שטריט- וורצל, אסתר [2003] נ שטר
70726 רועי שטריט- וורצל, אסתר [2004] נ שטר
82853 עטרות שטריט- וורצל, אסתר 2006 נ שטר
147227 נערי המחתרת שטריט- וורצל, אסתר 1991 נ שטר
274830 הבריחה שטריט- וורצל, אסתר   נ שטר
303909 אורי שטריט- וורצל, אסתר 1987 נ שטר
316754 מכתבים לצופיה שטריט- וורצל, אסתר   נ שטר
      
1 2 3