ארמון הנציב
ארמון הנציב שם הספריה
עולי הגרדום 13 כתובת
ירושלים ישוב
93801 מיקוד
026722448 טלפון
025630850 טלפון נוסף
026722448 פקס
אורנה ספרנית
esorna1@jerusalem.muni.il דוא"ל