קריית היובל
קריית היובל שם הספריה
רח' צילה 8 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
6424486 טלפון
טלפון נוסף
פקס
לילי ספרנית
lib20m@jerusalem.muni.il דוא"ל