קטמון
קטמון שם הספריה
יהודה הנשיא 26 פינת אליעזר הגדול 2 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
02-6786225 טלפון
טלפון נוסף
פקס
אילת נבון ספרנית
lib.katamon@gmail.com דוא"ל