בית רוס
בית רוס שם הספריה
נג'ארה 27 גבעת שאול מתנ"ס בית רוס כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
026527232 טלפון
טלפון נוסף
פקס
אלונה ספרנית
דוא"ל