בית העם
בית העם שם הספריה
רחוב בצלאל 11 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
025456880 טלפון
טלפון נוסף
פקס
קלה גלית ספרנית
klgalit@jerusalem.muni.il דוא"ל