בית העם
בית העם שם הספריה
רחוב בצלאל 11 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
025456881 טלפון
טלפון נוסף
פקס
קלה גלית ספרנית
klgalit@jerusalem@.muni.il דוא"ל