בקעה
בקעה שם הספריה
יששכר 3 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
6711734 טלפון
טלפון נוסף
פקס
אלישבע ספרנית
grelisheva@jerusalem.muni.il דוא"ל