קרית מנחם
קרית מנחם שם הספריה
חרצית 10 כתובת
ירושלים ישוב
96586 מיקוד
6310639 טלפון
02-6310639 טלפון נוסף
פקס
שולמית ספרנית
shor@jerusalem.muni.il דוא"ל