ספריה רוסית
ספריה רוסית שם הספריה
אגריפס 88 כתובת
ירושלים ישוב
94513 מיקוד
02-5375723 טלפון
טלפון נוסף
פקס
קלרה אלברט ספרנית
Lib05m@jerusalem.muni.il דוא"ל