הרובע היהודי
הרובע היהודי שם הספריה
כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
טלפון
טלפון נוסף
פקס
סמדר שני ספרנית
shsmadar@jerusalem.muni.il דוא"ל