רסקו
רסקו שם הספריה
שמעוני 4 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
02-6788504 טלפון
02-6788504 טלפון נוסף
פקס
שולמית אור ספרנית
shor@jerusalem.muni.il דוא"ל