רמות
רמות שם הספריה
רקנטי 6 כתובת
ירושלים ישוב
מיקוד
5869193 טלפון
טלפון נוסף
פקס
רעות וקנין ספרנית
libramot@jerusalem.muni.il דוא"ל