פסגת זאב
פסגת זאב שם הספריה
רח' גל 3 א כתובת
ירושלים ישוב
97860 מיקוד
6456960 טלפון
6456959 טלפון נוסף
02-6566314 פקס
נטליה גבלב ספרנית
gvnatalya@jerusalem.muni.il דוא"ל